Ostatnia aktualizacja

obsad nastąpiła:

2024-05-15, 16:34:32Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Na zebraniu Wydziału Sędziowskiego DZPS w dniu 10-03-2016 przyjęto:

1. Regulamin Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 2016 WS DZPS

2. Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego 2016

Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hotelu Orbita (ul. Wejherowska 34, 54-239 Wrocław).

W przypadku braku wymaganej Regulaminem frekwencji (50% osób uprawnionych do głosowania), Wydział Sędziowski DZPS ogłasza drugi termin wyborów na 13 kwietnia 2016, godzina 17:15. 

Linki:
Sponsorzy: