Ostatnia aktualizacja

obsad nastąpiła:

2024-05-15, 16:34:32INFORMACJA WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO

Wydział Sędziowski przypomina, że dopuszcza się grę w koszulkach termoaktywnych zarówno na długi jak i na krótki rękaw. 
Jednocześnie informujemy, że zespół MOŻE liczyć dwóch libero niezależnie od całkowitej liczby zgłoszonych zawodników. 
Jednak jeżeli w zespole jest zgłoszonych więcej jak 12 zawodników, to dwóch z nich MUSI być zawodnikami libero
Linki:
Sponsorzy: